Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

onsen

埼玉縣 飯店

這裡有許多「春日部市」、「鷲宮神社」等動畫裡非常有名的景點。縣內有成片江戶風的街景,在「川越」到處是復古的點心店,還有即使在海外鐵道迷中也很受歡迎的「鐵道博物館」,風水寶地「三峯神社」等等。春日部市還有世界最大的地下排水渠「首都圈外郭放水路」,在地下如同神殿般延展,在SNS上傳效果超讚,近年人氣高漲。埼玉縣位於東京相鄰的位置,前行方便,非常吸引人。

Good Rating9.6
Hananoya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.6
谷津川館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
小鹿莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.2
HOTEL ROUTE INN 熊谷

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.2
Suzaki Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.2
休暇村 奧武藏

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
露櫻酒店 鴻巣店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Chichibu Shichiyu 'Miyo no yu' Araki Kousen Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
JR東日本浦和METS飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
長生館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Yanagiya Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Naguri Onsen Taishoukaku

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
HANA HOTEL 花園INTER

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
HANA HOTEL and SPA

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
埼玉朝霞站前LiVEMAX飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
西川口車站飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
MUSASHINO GRAND HOTEL AND SPA

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Wallaby House

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
熊谷站太陽道大飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Chichibu Ogano Hot Spring Ryokan Ryouzanpaku

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
花園宮燦路都大飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
宮本之湯

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Tokorozawa Park Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Wadoh

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
簡保之宿寄居

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
武藏野輝煌酒店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Urawa Royal Pines Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
比與志

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
Hotel Route-Inn Fukaya Ekimae

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
Super Hotel Saitama Wakoshi-Ekimae

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

onsen