Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

onsen

島根縣 飯店

有名的結緣聖地「出雲大社」、世界遺產「石見銀山」等都位於這裡。中心部的松江市內有「松江城」,非常推薦乘觀光遊覽船在圍繞它的堀川上環遊。松江不遠處的溫泉「玉造溫泉」是有名的美膚溫泉,在溫泉街的盡頭還有據說對於在意部位的美膚效果靈驗的「白粉地藏王」。食物當中,用小小的朱漆的容器(割子)疊放提供的「出雲蕎麥麵」、用特產蜆貝製作的「蜆肉漢堡」等都是島根的特產美食。

Good Rating8.0
Super Hotel Izumoekimae

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
輝雲莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
三瓶莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
金城觀光飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
佳翠苑 皆美

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
HOTEL DAIEI 益田

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.2
水天閣

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Masuya Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
湯元 湯之川

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.2
Tamatsukuri Grand Hotel Choseikaku

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

HOTEL TAKESHI-SANSO

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Notsu ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.2
美保館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
Saginoyusou

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
HIRATA MAPLE HOTEL

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Nagata飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
松江新都市酒店 本館、別館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Marine Thalasso出雲

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
japanese stayle nationalpark mihonoseki fukumakan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Yukari

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

東光飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
Arifuku-onsen Ryokan Nushiya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
twin leaves hotel izumo

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
松江城市飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating10.0
紅葉館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Rich Garden飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

松園

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
出雲莫里斯綠色酒店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
千疊苑

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
憩之村島根

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

onsen