Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

onsen

鳥取縣 飯店

有名的可以騎駱駝散步的、日本最大的沙丘「鳥取沙丘」就位於鳥取縣。這裡是「名偵探柯南」的作者青山剛昌、「鬼太郎」的作者水木茂的出身縣,作為紀念還建成了博物館。在距離米子鬼太郎機場不遠的境港的商店街「水木茂道路」上,約800米長的街道立著174座妖怪的銅像,肯定會讓人忍不住連拍照片。縣內有名的三朝溫泉有許多一日遊溫泉,漫步溫泉也不亦樂乎。

從人氣景點搜尋
鳥取縣的溫泉
Good Rating9.8
Kansuitei Kozeniya Gensuitei (Older)

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.8
觀水亭小錢屋 白水館碧水亭

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.6
Auberge天空

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.6
大山湖飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.4
湯喜望白扇

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.2
松月

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.2
憩亭菊萬

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
御宿 野乃

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
皆生菊乃家

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
皆生Tsuruya

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
Kasuitei

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
koinoyu

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Togo Onsen Kosenkaku Yojokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
味覺的客棧 山田屋

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
清流莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
大山View Heights

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Shofuso Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Seaside Uradome

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Kaike Seaside Hotel Umi No Shiki

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
THE BEEHIVE

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
橋津屋

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
皆生飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Bokoro

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Misasa Onsen Syunsai No Yado Iwayu

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Tottori City Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
Super Hotel Tottori-Eki Kitaguchi

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
松濤園

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

onsen