Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

onsen

鳥取縣 飯店

有名的可以騎駱駝散步的、日本最大的沙丘「鳥取沙丘」就位於鳥取縣。這裡是「名偵探柯南」的作者青山剛昌、「鬼太郎」的作者水木茂的出身縣,作為紀念還建成了博物館。在距離米子鬼太郎機場不遠的境港的商店街「水木茂道路」上,約800米長的街道立著174座妖怪的銅像,肯定會讓人忍不住連拍照片。縣內有名的三朝溫泉有許多一日遊溫泉,漫步溫泉也不亦樂乎。

從人氣景點搜尋
鳥取縣的溫泉
Good Rating8.0
Yonago Newurban Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.6
Kaike Seaside Hotel Umi No Shiki

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
海宴坊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
米子市鎮飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
koinoyu

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
Hotel St Palace Kurayoshi

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Super Hotel Tottori Ekimae

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
白兔會館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
松濤園

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.4
Super Hotel Tottori-Eki Kitaguchi

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
清流莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
Kurayoshi City Hotel

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
Royal Hotel 大山

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.2
水明莊

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.8
Hotel Harvest In Yonago

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating6.8
有樂

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Oyado Yumehiko

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.0
Hotel Kakuban

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
御宿 野乃

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Pension 暖暖

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Shofuso Ryokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.4
三井別館

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Pension Cosmos no Yakata

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
Togo Onsen Kosenkaku Yojokan

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.8
味覺的客棧 山田屋

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating9.0
皆生菊乃家

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.2
OU飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating4.4
Kanko Business Hotel Kaike onsen

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating8.0
Wakow飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

Good Rating7.2
艾爾發新商務飯店

1 間客房 / 成人 2, 兒童 0

1晚

onsen